KALENDER

Kerkkalenders is beskikbaar by die kerkkantoor gedurende kantoorure (08:00 - 13:00 Maandag tot Vrydag)

Klik hier om 2022 se kerkkalender in PDF-formaat af te laai. 

Neem asseblief kennis dat die jaarbeplanning wat op die kerkkalender uiteengesit is, onderhewig is aan Covid-19-inperkingsmaatreëls.  Ons sal dus waarskynlik deur die loop van die jaar aanpassings.ten opsigte van die aanbieding van eredienste, kategese en gemeentebyeenkomste moet maak. Gewysigde reëlings sal op die webblad en ander beskikbare kommunikasie platvorms aan lidmate gekommunikeer word.

Kalender 2022.png