top of page

BYBELSTUDIE

Doel: Om manne en vroue te lei om God se hart te ontdek en dit elke dag uit te leef.

MANNE BYBELSTUDIE

Weekliks op Woensdae oggende van 05:30 tot 06:30 in die konsistorie:

VROUE BYBELSTUDIE

Weekliks op Woensdae oggende van 09:00 tot 10:00 in die konsistorie:

 

 

Kontak vir Dr. Neels du Randt op 082 561 1813 of durandt.neels@gmail.com of
Ds. Theo Janse van Rensburg op 082 561 1818 of theo@hooglandfamilie.com

By die Manne en Vroue Bybelstudie wil ons jou help om jou ervaring van en met die Woord te verbreed sodat:

  • dit duideliker tot jou sal spreek

  • jou persoonlike Bybelstudie meer sinvol sal wees

  • jy dit beter sal leer ken

  • die boodskap wat dit vir jou inhou, duidelik sal word.

 
Kom en ervaar ook weekliks:
  • meelewing en gespreksgeleenthede

  • interaksie tussen gelowige mans of vroue

  • Woordkennis wat uitgebrei word

  • geleentheid vir voorbidding

  • persoonlike getuienislewering.

bottom of page