top of page

WOORDBEDIENING

Wees met die Woord

God ontmoet ons ook in sy Woord - waar ons elkeen as individu of saam met ’n gespreksgenoot of ’n groep, by God hoor waarop om te fokus. God is ’n God wat praat en sy Woord vorm ons, inspireer ons, spreek ons aan, laat ons groei, gee vir ons drome en hoop.

Om saam in die Woord te wees, leef ons geloofsonderskeidend as individue, groepe en hele gemeente. Dis ’n proses wat ons help met verskeie soorte ontmoetings: eredienste, vergaderings, kleingroepe, huisgodsdiens en kategese.

Ons gebruik die oor as ikoon vir die lewe in die Woord. Openbaring 2:7 sê: Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

Kernwaardes: 

 • Kernwaardes in ons Verhouding met God: Ons volg Jesus Christus as Here.

 • Kernwaardes in ons verhouding met mekaar: Ons leef ons roeping getrou uit as ons aanhou bid, mekaar versorg en toerus en ons kinders begelei tot ‘n toegewyde verbondslewe.

 • As goeie rentmeester van God wil ons toegewyd en uitnemend, eietyds en geloofwaardig, God met ons hele lewe verheerlik.

Beskrywing:

Hierdie bediening gaan oor onderrig en toerusting uit die Bybel

 • om ’n lewe van dissipelskap te lei

 • met ’n fokus op leer- en lewensonderrig.

Missie:

Om die gemeente deur middel van die Woord toe te rus en op te bou

 • om mekaar en die samelewing met sy liefde te bedien

 • om onder huidige omstandighede uitnemend en geloofwaardig as volgelinge van die Here Jesus te leef.

 

Fokusse:

 • Lering

  • Bybelkennis

  • Bybelvaardighede

 • Kategese

  • Kategese (verbondsonderrig – begeleiding)

  • Toerusting (leer en lewe).

bottom of page