top of page

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Effektiewe ondersteuning vir ons bedieninge

Beskrywing:

Hierdie dienste ondersteun die Bedieninge deur die nodige infrastruktuur, fasiliteite, dienste en hulpbronne te verskaf.

DIENSTE

  • Finansiële Bestuur:

Missie: om die gemeente se finansies (fondse) te beplan en te bestuur.

  • Diensverhoudinge:

Missie: om die aanwending van die gemeente se personeel en hulle belange te bestuur.

  • Instandhouding

Missie: om die terrein, geboue en hulle inhoud in stand te hou sodat Hoogland funksioneel en netjies, God sal verheerlik.

  • Kommunikasie

Missie: om gereeld en effektief alle relevante inligting aan die gemeente te kommunikeer.

FUNKSIONERING

Die funksies van die ondersteuningsdienste word in sommige gevalle deur die Bestuurspan hanteer en in ander gevalle deur ’n Diensgroep (spesialiskennis en – vaardighede word op verskillende maniere gebruik):

  1. Die Bestuurspan hanteer die diensverhoudinge-funksie, in oorleg met ’n kundige persoon(e).

  2. Kommunikasie is die verantwoordelikheid van die Kommunikasie-beampte (Jeanine Hepburn), wat in oorleg met die Bestuurspan funksioneer en projekspanne mag gebruik soos nodig.

  3. Die Diensgroep vir Finansiële Bestuur (DGFB) is verantwoordelik vir die finansiële bestuur van die gemeente se fondse en funksioneer onder leiding van ’n voorsitter wat op die kerkraad dien as diaken.

  4. Die Diensgroep vir Fasiliteite is verantwoordelik vir die instandhouding en ontwikkeling van infrastruktuur, koördineer met die Fasiliteitsbestuurder, en funksioneer onder leiding van ’n voorsitter wat op die kerkraad dien as diaken.

bottom of page