AANBIDDING EN FEESVIERING

Wees met God

Alles begin by God as die Bron van ons bestaan. Hy het alles geskep en gee vir ons lewe talle seëninge: Hy seën ons met

 • ’n identiteit: ons is sy kinders;

 • ’n lewensruimte waarin ons kan leef: ’n lewensruimte van  verlossing, liefde, genade, barmhartigheid en versorging;

 • ’n roeping: om sout en lig te wees.

Ons gebruik asemhaal as ikoon vir die lewe saam met God. Sonder asem sterf ons liggame en sonder God sterf ons hele menswees.

Kernwaardes: 

Ons vier fees, loof en aanbid God

 • deur ons Vader se Woord te gehoorsaam

 • Jesus Christus as Here te volg

 • en onder die Heilige Gees se beheer te leef.

Beskrywing:

Hierdie bediening gaan oor

 • al die woorde, handelinge en gebeure in die erediens, asook ander aanbiddingsgeleenthede en

 • diens aan God en medegelowiges.

Missie:

Om die gemeente te begelei

 • om God se verlossing en liefde te vier en

 • om God te ontmoet, te loof, te aanbid en te gehoorsaam

 • om God en mekaar te dien

in hulle persoonlike lewe en tydens gemeentebyeenkomste.

 

Fokusse:

 • Erediens

 • Aanbiddingsgeleenthede

 • Gebed.

 

 

Kontak vir Ds. Theo Janse van Rensburg op 082 561 1818 of theo@hooglandfamilie.com