DIENSTE

SONDAE
LYK SO

Volg ons regstreekse uitsendings op Sondae om 08:30 tydens die oggenddiens.
08:30 Oggenddiens
08:30 Gesinsdiens

          Borrelbekkies Kleuterkerk
         
17:30 Ritme
17:30 Senior Kategese

          Belydenisgroep

Tydens vakansies en langnaweke is daar een erediens om 08:30.

OGGENDDIENS
OM 08:30

Die oggend erediens het ‘n klassieke karakter. Tekskeuses vir preke is dikwels gekoppel aan die kerklike jaar wat die lewe van Jesus Christus, ons gemeentevisie en aktuele sake volg. 

GESINSDIENS
OM 08:30

Die gesinsdiens verwelkom ons families met kinders van Graad 1 tot 7. Hierdie is 'n interaktiewe geleentheid in Kairos. Ons streef daarna om ook ligter liedere te sing en die teks en tema op ‘n wyse wat prakties en verstaanbaar is vir ons kinders aan te bied. Ons   gesinne en die bou van geloof in gesins- en familieverband is vir ons as gemeente ononderhandelbaar. Die gesinsdiens sal ook per geleentheid in die kerkgebou gehou word sodat ons as geloofsfamilie die sakramente beleef.

RITME
OM 17:30

Ritme is 'n kontemporêre geleentheid waar ons Gr. 8-11 leeders bymekaar kom.  Die musiek en boodskap poog om veral jongmense (hoërskool en jong werkendes) in eietydse taal en klank aan te spreek, maar mense van alle ouderdomme sal daar aanklank vind..