DIENSTE

GESINSDIENS

OM 08:30

Die oggend erediens het ‘n klassieke karakter, maar verwelkom spesifiek ons families met kinders van Graad 1 tot 6. Ons streef daarna om ook ligter liedere te sing en die teks en tema op ‘n wyse wat prakties en verstaanbaar is vir ons kinders aan te bied. Ons   gesinne en die bou van geloof in gesins- en familieverband is vir ons as gemeente ononderhandelbaar.

JEUGDIENS

OM 18:30

Die aanddiens is 'n kontemporêre diens waar oud en jonk welkom is.  Die musiek en prediking poog om veral jongmense (hoërskool en jong werkendes) in eietydse taal en klank aan te spreek, maar mense van alle ouderdomme sal daar aanklank vind..

SONDAE

LYK SO

08:30 Gesinsdiens
          Borrelbekkies Kleuterkerk
09:30 Junior Kategese
         
17:30 Senior Kategese
          Belydenisgroep
18:30 Aanddiens
Tydens vakansies en langnaweke is daar een erediens om 08:30.