top of page

Dienste

Ons wil jou inpersoon by ons eredienste verwelkom elke Sondag om 08:30 en 17:30.

Die oggend erediens om 08:30 het ‘n klassieke karakter. Tekskeuses vir preke is dikwels gekoppel aan die kerklike jaar wat die lewe van Jesus Christus, ons gemeentevisie en aktuele sake volg. 

‘n Aanlyn weergawe van die oggenddiens is ook elke Sondag van vroegoggend beskikbaar op die Hoogland Familie YouTube-kanaal.

Ons Kinders kom ook 09:45 bymekaar en die Tieners om 17:30 vir ‘n unieke Tiener boodskap tydens die Ritme byeenkoms gevolg deur kleingroepgesprekke vir dieper dissipelskap. Ritme is 'n kontemporêre geleentheid waar ons Gr. 8-11 leeders bymekaar kom. Die musiek en boodskap poog om veral jongmense (hoërskool en jong werkendes) in eietydse taal en klank aan te spreek, maar mense van alle ouderdomme sal daarby aanklank vind.

Sondae lyk so

08:30 Oggenddiens
   
       Borrelbekkies Kleuterkerk
09:45 Junior kategese

         
17:30 Ritme
17:30 Senior Kategese

          Belydenisgroep

Tydens vakansies en langnaweke is daar een erediens om 08:30.
Volg ons regstreekse uitsendings op Sondae om 08:30 tydens die oggenddiens.

Kontemplatiewe diens

Kom sluit gerus een Woensdagaand aan vir 'n halfuur vir Skrif, poësie, musiek, nagmaal, gebed en stilte.

 

Ons ontmoet Woensdae om 18:30 in die konsistorie.

bottom of page