PREEKROOSTER

Hierdie preekrooster bied die beplande preekbeurte tot en met einde Maart 2020.  Dit mag egter gebeur dat die rooster sonder verdere kennisgewing kan verander weens omstandighede buite ons beheer.  Ons sal nietemin poog om wysigings aan hierdie preekrooster voortdurend by te werk.